Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Čistú energiu a povznášajúcu architektúru aj v  roku 2020

Vám zo srdca želá spoločnosť EAPD s.r.o.

 

 

Za príjemnú spoluprácu v roku 2019 Vám ďakuje

                                                                  

                                                                  Ján Pataky 

                                                         a Alenka Pataky Dronšovská